Nowe dotacje dla firm. Nie trzeba będzie ich zwracać.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program dotacji na kapitał obrotowy. To bezzwrotne dotacje dla średniej wielkości firm, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą działalnością.

Albero – biuro rachunkowe i księgowość Gdynia

Program przeznaczony jest dla firm zatrudniających do 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro albo roczna suma bilansowa jest nie większa niż 43 mln euro. Inny program zakłada bezzwrotną pomoc także dla samozatrudnionych, czyli mikroprzedsiębiorców. Przeczytaj cały artykuł.

Dodaj komentarz