W 2021 roku zmieniają się przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej, które łączą się za pomocą internetu z Centralnym Repozytorium Kas, które prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej został nałożony na: przedsiębiorców, którzy

– Świadczą stałe bądź sezonowe usługi związane z wyżywieniem (stacjonarne placówki gastronomiczne);

– Świadczą usługi związane z zakwaterowaniem krótkotrwałym;

– Świadczą usługi związane ze sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Ponadto, obowiązek posiadania i instalacji kasy fiskalnej on -line od dnia 1 lipca 2021 roki został nałożony także na przedsiębiorców świadczących usługi:- fryzjerskie;- kosmetyczne; budowlane; w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów; prawnicze; związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U 2020.1905 t.j.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2020.1426 t.j.); Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U 2020.1406 t.j.); Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U 2020 poz. 1402).

Dodaj komentarz